กิจกรรม : การพัฒนาแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


รายละเอียด :
    

  โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมลงพื้นที่และประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบลปากนคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**