กิจกรรม : การประชุมเพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ (On-site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากนคร

รายละเอียด :
    
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น.
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากนคร
 นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ (On-site) ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากนคร ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.ได้กำหนดมาตรการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเปิดการเรียนการสอนแบบ (On-site) โดยจะต้องดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. เสนอเพื่อพิจารณากรณีเปิดการสอนแบบ (On-site) โดยจะต้องมีการเสนอความเห็นชอบการเปิดเรียนแบบ (On-site) ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยมีคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล คณะกรรมการควบคุมโรค และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**