ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน