ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานประเพณีประจำปี 2549
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนครได้จัดงานประเพณีประจำปี 2549 ขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ขึ้นมีทั้งรุ่นเยาวชาอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นประชาชนชาย โดยจัดการแข่งขันที่ สนาม รร. วัดมุขธาราในวันที่ 30 มีนาคม ถึง 14 เมษายน 2549 จึงขอเขิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมได้ โดยจัดให้มีการแข่งขันทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) และมีการแข่งขันพื้นบ้านด้วน เช่น วิ่งกระสอบ เข็บสอยด้าย ชักขะเย้อ ฯลฯ และในวันที่ 13 มีนาคม นี้ เทศบาลก็ได้จัดให้มีการแสดงบนเวที พร้อมกันนั้นก็มีวงหลวงไก่มาแสดงให้ชมด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 511 คน