ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า
  รายละเอียด : เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช
(โดยหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549 เวลา 07.30 น. เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมดังแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 554 คน