ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2550
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนคร ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดมุขธารา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน และรณรงค์เพื่อให้สังคมมองเป็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 469 คน