ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปากนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนคร นำโดย นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปากนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
ในวันที่ 28 มีนาคม 2550 – 12 เมษายน 2550 ณ สนามกีฬาศรีเพชร ตำบลปากนคร เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 570 คน