ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลปากนคร ประจำปี 2550
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนคร นำโดยนายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลปากนคร ประจำปี 2550 และยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของท้องถิ่น เทศบาลจึงจัดให้มีการละเล่นสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในชุมชนต่างๆ ในตำบล มีการทำบุญ การสรงน้ำพระ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ การสาดน้ำ ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 551 คน