ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร หยุดยืนตรงแสดงการเคารพธงชาติ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร หยุดยืนตรงแสดงการเคารพธงชาติ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. ทุกวันราชการ กรณีขับรถขอให้หยุดรถในช่วงเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน