ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บางหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าไร่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล.บางหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าไร่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 384 คน