ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนครรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน