ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนครรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน