ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนครรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน