ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอขยายเลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
14 ธ.ค. 2563
12 อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 ธ.ค. 2563
13 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ส.ค. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
11 ส.ค. 2563
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 ส.ค. 2563
16 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
153
06 ส.ค. 2563
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ก.ค. 2563
18 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 พ.ค. 2563
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานตัวที ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 พ.ค. 2563
20 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23