ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
07 พ.ย. 2555
122 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
07 พ.ย. 2555
123 การยื่นแบบเสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
592
01 พ.ย. 2555
124 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
480
01 พ.ย. 2555
125 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
01 พ.ย. 2555
126 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
01 พ.ย. 2555
127 ประชาสัมพันธ์ งานกินของเล แข่งเรือเพรียว เที่ยวปากคอน ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
710
31 ส.ค. 2555
128 รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนร ดาวน์โหลดเอกสาร
543
15 ก.ค. 2555
129 รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
516
15 ก.ค. 2555
130 ภาพการส่งมอบหีบบัตร ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
497
15 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23