ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
24 เม.ย. 2562
42 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 มี.ค. 2562
43 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 มี.ค. 2562
44 ประเมินตนเองปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 มี.ค. 2562
45 ขั้นตอน วิธีการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 ก.พ. 2562
46 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 ก.พ. 2562
47 นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
06 ก.พ. 2562
48 ยกย่องบุคคลต้นแบบของ อปท.ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ม.ค. 2562
49 ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 ม.ค. 2562
50 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23