ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ม.ค. 2562
52 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริตธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 ธ.ค. 2561
53 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนคลองขุด และชุมชนหัวถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
27 ธ.ค. 2561
54 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 ธ.ค. 2561
55 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ธ.ค. 2561
56 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 ธ.ค. 2561
57 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชนบางหัวแตก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 ธ.ค. 2561
58 คู่มือปฎิบัติงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 ธ.ค. 2561
59 รณรงค์หยุดเผาป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ธ.ค. 2561
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23