ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ค. 2565
3 สถิติการให้บริการประชาชน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 เม.ย. 2565
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2565
5 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2565
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 มี.ค. 2565
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 มี.ค. 2565
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มี.ค. 2565
9 รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตาบลปากนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มี.ค. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24