ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 เม.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบางหน้าบ้านฝั่งตะวันตก ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 มี.ค. 2563
23 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 ม.ค. 2563
24 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
06 ม.ค. 2563
25 ขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 ธ.ค. 2562
26 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 พ.ย. 2562
27 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 พ.ย. 2562
28 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ต.ค. 2562
29 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
09 ต.ค. 2562
30 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23