ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
19 ส.ค. 2562
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
05 ส.ค. 2562
33 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 ก.ค. 2562
34 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
246
21 มิ.ย. 2562
35 ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
147
12 มิ.ย. 2562
36 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
12 มิ.ย. 2562
37 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 มิ.ย. 2562
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 พ.ค. 2562
39 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 พ.ค. 2562
40 ผลการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23