ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
503
13 ส.ค. 2558
102 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
625
09 ก.ค. 2558
103 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
14 พ.ย. 2557
104 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 พ.ย. 2557
105 แบบราบงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดจัดหาพัสดุ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
30 ต.ค. 2557
106 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
27 ต.ค. 2557
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
15 ต.ค. 2557
108 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ต.ค. 2557
109 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
13 ต.ค. 2557
110 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
672
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23