ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
30 พ.ย. 2560
82 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 พ.ย. 2560
83 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 ต.ค. 2560
84 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 มิ.ย. 2560
85 รับสมัครทำงานรับจ้างบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
07 ก.พ. 2560
86 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 พ.ย. 2559
87 สรุปข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 ต.ค. 2559
88 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
499
23 ส.ค. 2559
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
384
18 ส.ค. 2559
90 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
339
18 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23