ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
19 พ.ย. 2561
62 ตอบแบบรับรู้ของผ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-ภายนอก ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
128
16 พ.ย. 2561
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 พ.ย. 2561
64 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต (แผ่น1ปี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 พ.ย. 2561
65 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
01 พ.ย. 2561
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ต.ค. 2561
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ต.ค. 2561
68 แผนจัดหาพัสดุประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ต.ค. 2561
69 ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยบางรักนก ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ส.ค. 2561
70 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23