ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2551
508
11 มี.ค. 2551
222 การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2551
525
11 มี.ค. 2551
223 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลปากนครคัพ ประจำปี 2551
604
11 มี.ค. 2551
224 ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2551
510
18 ต.ค. 2550
225 ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2551
483
18 ต.ค. 2550
226 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2551
555
18 ต.ค. 2550
227 เชิญเที่ยวงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ แข่งขันเรือปากนคร
527
26 ก.ย. 2550
228 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2550
586
22 พ.ค. 2550
229 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลปากนคร ประจำปี 2550
551
02 เม.ย. 2550
230 โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลปากนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
570
13 มี.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24