ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
263
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 มี.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 ก.พ. 2564
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ก.พ. 2564
5 รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 ม.ค. 2564
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ม.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ม.ค. 2564
8 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ธ.ค. 2563
9 ขอขยายเลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 ธ.ค. 2563
10 อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22