ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 ต.ค. 2562
2 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ต.ค. 2562
3 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ส.ค. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ส.ค. 2562
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ก.ค. 2562
7 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 มิ.ย. 2562
8 ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
9
12 มิ.ย. 2562
9 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 มิ.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
16 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19