ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาการ-ชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 มิ.ย. 2560
92 แบบ ปร.4โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 มิ.ย. 2560
93 แบบ ปร.5โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มิ.ย. 2560
94 แบบ ปร.4 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ่งรังนก ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 มิ.ย. 2560
95 แบบ ปร.5 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ชุมชนบางรังนก ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 มิ.ย. 2560
96 แบบ ปร.4โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลพ์คอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ถนนพัฒนาการชายทะเล ช่วงชุมชนบางลุงต้ม-บางหัวแตก-บางลุงสง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 มิ.ย. 2560
97 แบบ ปร.5โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลพ์คอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ถนนพัฒนาการชายทะเล ช่วงชุมชนบางลุงต้ม-บางหัวแตก-บางลุงสง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 มิ.ย. 2560
98 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการและทางลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 ก.พ. 2560
99 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 ม.ค. 2560
100 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27