ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 เม.ย. 2563
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งชุมชนบางหน้าบ้าน ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
08 เม.ย. 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งชุมชนบางตาจันทร์ ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 เม.ย. 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวทีถนนสายปากนคร-พัฒนาการชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 เม.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.22-015 สายสุขาภิบาล3 ม.6 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 เม.ย. 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 เม.ย. 2563
17 แบบสรุปราคากลางระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางตาจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 เม.ย. 2563
18 แบบราคากลางระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางตาจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 เม.ย. 2563
19 แบบสรุปราคากลางระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหน้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 เม.ย. 2563
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27