ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายพัฒนาการชายทะเล (ช่วงสะพานบางลุงต้ม - ชายทะเล) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 ก.ย. 2559
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 ก.ย. 2559
113 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนบางเชี่ยว - ชายทะเล (ช่วงสะพานบางตาจันทร์ - สะพานบางแพคง) หมู่ที่4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ก.ย. 2559
114 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายพัฒนาการชายทะเล (ช่วงสะพานบางลุงต้ม - ชายทะเล) หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร ด้วยวิธีการอืเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
22 ส.ค. 2559
115 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบางเชี่ยว - ชายทะเล (ช่วงสะพานบางตาจันทร์-สะพานบางแพงคง) หมู่ที่4 ตำบลท่าไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
17 ส.ค. 2559
116 สอบราคาจ้างปรับปรุงประปาชุมชนชายทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
08 ส.ค. 2559
117 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนาการชายทะเล (ช่วงสะพานบางลุงต้ม - ชายทะเล) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 ส.ค. 2559
118 แบบ ป.ช.ช.1 โครงการโครงการปรับปรุงถนนสายบางเชี่ยว - ชายทะเล (ช่วงสะพานบางตาจันทร์-สะพานบางแพงคง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 ส.ค. 2559
119 ราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาชุมชนชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 ก.ค. 2559
120 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
29 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27