ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
10 ก.ย. 2562
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
183
03 ก.ย. 2562
33 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ส.ค. 2562
34 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีวิชัย ม.6 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 เม.ย. 2562
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผืวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 มี.ค. 2562
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบปาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค ดาวน์โหลดเอกสาร
261
04 มี.ค. 2562
37 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ก.พ. 2562
38 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ก.พ. 2562
39 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ชุมชนบางหัวแตก ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 ม.ค. 2562
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27