ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
22 ต.ค. 2558
132 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนหัวถนน หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
16 ต.ค. 2558
133 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนคลองขุด ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
15 ต.ค. 2558
134 ราคากลาง โครงการคลองขุดหมู่ที่ 6 แบบ ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
15 ต.ค. 2558
135 ราคากลางประปาชุมชนหัวถนนน
130
30 ก.ย. 2558
136 ราคากลางประปาชุมชนหัวถนนน ปร.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ก.ย. 2558
137 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
288
11 ก.ย. 2558
138 สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมศาลาที่พัก ชุชบางตาจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
04 ก.ย. 2558
139 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาที่พัก ชุมชนบางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
221
27 ส.ค. 2558
140 ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล ชุมชนบางหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27