ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 มี.ค. 2563
22 แบบ บก. 01 โครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 มี.ค. 2563
23 ราคากลางโครงการบ่อเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 มี.ค. 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ถ.22-015 สายสุขาภิบาล3 หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 มี.ค. 2563
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบางหน้าบ้าน ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ก.พ. 2563
26 ราคากลางงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบางหน้าบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.พ. 2563
27 ราคากลางงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบางหน้าบ้านฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.พ. 2563
28 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
22 ม.ค. 2563
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 ธ.ค. 2562
30 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27