ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 แบบ ป.ป.ช. ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาที่พัก ชุมชนบางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 ส.ค. 2558
142 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศรีวิชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
242
03 ส.ค. 2558
143 แบบ ปร 4 ปรับปรุงถนนศรีวิชัยถม หินคลุกตอนสุดท้าย ยาว820 เมตร ราคากลาง 28 ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
03 ส.ค. 2558
144 แบบ ปร 5 ปรับปรุงถนนศรีวิชัยถม หินคลุกตอนสุดท้าย ยาว820 เมตร ราคากลาง 28 ก.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 ส.ค. 2558
145 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายศรีวิชัย ดาวน์โหลดเอกสาร
211
03 ส.ค. 2558
146 โครงการปรับปรุงถนนสายซอยแจ้งอุทิศ - สะพานทางเท้า คสล.บางลุงต้ม
164
10 มี.ค. 2558
147 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตาจุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
346
26 พ.ย. 2557
148 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
322
26 พ.ย. 2557
149 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร่างประปาชุมชนสุวรรณวัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
307
14 พ.ย. 2557
150 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางตาจุ้ย
163
24 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27