ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 ม.ค. 2560
102 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
06 ม.ค. 2560
103 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ม.ค. 2560
104 ตาราง ปชช.07 ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 ม.ค. 2560
105 แบบ ป.ช.ช.1 โครงการปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ธ.ค. 2559
106 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนบางเชี่ยว - ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
29 ธ.ค. 2559
107 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ช่วงบางลุงต้ม - บางหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
217
29 ธ.ค. 2559
108 ปปช.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงบางลุงต้ม - บางหัวแตก ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 ธ.ค. 2559
109 ผลสรุปการกำหนดราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางเชี่ยว - ชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
121
23 ธ.ค. 2559
110 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
28 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27