ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสุชาติ บรรจุสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร
455
27 ก.ค. 2555
182 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป หลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
439
24 ก.ค. 2555
183 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
459
15 มิ.ย. 2555
184 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายวีระพงษ์(ชุมชนบางลุงต้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร
420
07 มิ.ย. 2555
185 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านนายคนดี ต่อจากสะพานทางเดินเท้า (เดิม) เลียบบางลุงต้ม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
406
05 มิ.ย. 2555
186 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
01 มิ.ย. 2555
187 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร
456
25 พ.ค. 2555
188 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
15 พ.ค. 2555
189 สอบราคาจ้างโครงการกาอสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนพัฒนาการ - ชายทะเล ข้างบ้านเลขที่ ๑๕๙/๖ (ชุมชนบางลุงสง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร)
473
09 มี.ค. 2555
190 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดมุขธารา (ชุมชนหัวถนน) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
451
09 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27