ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 ส.ค. 2560
82 ประกวดราคาจ้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากนครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 ส.ค. 2560
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมั่นคง หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 ส.ค. 2560
84 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1 ชุมชนบางรังนกต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ส.ค. 2560
85 แบบปปช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1 ชุมชนบางรังนกต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ส.ค. 2560
86 แบบปร.4 , แบบปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1 ชุมชนบางรังนกต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ส.ค. 2560
87 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนพัฒนาการ-ชายทะเล ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
11 ส.ค. 2560
88 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนพัฒนาการ-ชายทะเล ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ส.ค. 2560
89 รายชื่อผู้ยื่นซองปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.พัฒนาการ-ชายทะเล ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ส.ค. 2560
90 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพัฒนาการ-ชายทะเล ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27