ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
17 ก.ย. 2555
172 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนบางเชี่ยว – ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
14 ก.ย. 2555
173 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
547
14 ก.ย. 2555
174 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร
462
05 ก.ย. 2555
175 สอบราคาซื้อเครื่องรับเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน ๖ ชุด
470
04 ก.ย. 2555
176 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านนายวีระพงษ์ (ชุมชนบางลุงต้ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
450
24 ส.ค. 2555
177 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ 6 ตำบลปากนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
451
16 ส.ค. 2555
178 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนบางเชี่ยว - ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
420
16 ส.ค. 2555
179 สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายคนดี ต่อจาก สะพานทางเดินเท้า (เดิม) เลียบบางลุงต้ม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
450
15 ส.ค. 2555
180 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบางลุงต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลปากนคร
431
09 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27