ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
438
13 มี.ค. 2552
242 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบบางตาจันทร์ -บ้านสุทัศน์ ภูชงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
09 มี.ค. 2552
243 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ชุมชนข้างอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
435
09 มี.ค. 2552
244 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
27 ก.พ. 2552
245 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ชุมชนบางหน้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
454
03 ก.พ. 2552
246 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
425
17 ต.ค. 2551
247 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคีดเลือกให้เเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
443
16 ต.ค. 2551
248 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนการประมูลจ้าง โครงการสะพาน คสล. ข้ามคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
461
16 ต.ค. 2551
249 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
06 ต.ค. 2551
250 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
18 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27