ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนบางลุงสง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 พ.ย. 2560
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนพัมนาการ-ชายทะเล ช่วงบางลุงสง-บางรังนก ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 พ.ย. 2560
73 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนพัฒนาการ-ชายทะเล ช่วงบางลุงสง-บางรังนก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 พ.ย. 2560
74 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณสายพัฒนาการ-ชายทะเล (หน้าศาลเจ้าบุ่นเถ้าก๋ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
27 ต.ค. 2560
75 แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณสะพานตัวที เป็ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 ต.ค. 2560
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ต.ค. 2560
77 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1 ชุมชนบางรังนกต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ก.ย. 2560
78 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.ย. 2560
79 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.พัฒนาการ-ชายทะเล ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
121
05 ก.ย. 2560
80 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27