ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ปรับปรุง คอสะพานบางหัวแตก ถนนพัฒนาการ-ชายทะเลหมู่ที่1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
339
29 ธ.ค. 2558
122 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 ธ.ค. 2558
123 ราคากลางโครงการปรับปรุงคอสะพานบางหัวแตก ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 ธ.ค. 2558
124 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
270
16 ธ.ค. 2558
125 ราคากลางปรับปรุงคอสะพานบางหัวแตก ดาวน์โหลดเอกสาร
137
16 ธ.ค. 2558
126 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงสะพานบางลุงสง-สะพานบางลุงสง-สะพานบางหัวแตก ดาวน์โหลดเอกสาร
284
03 ธ.ค. 2558
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลปากนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
02 พ.ย. 2558
128 ราคากลางโครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 ต.ค. 2558
129 ราคากลาง โครงการคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร แบบ ปร.4
129
28 ต.ค. 2558
130 ราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27