ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ก.ค. 2561
62 ตางราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
139
12 มิ.ย. 2561
63 ผลสรุปกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 มิ.ย. 2561
64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคสนาม (เครื่องเล่นกลางแจ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
25 พ.ค. 2561
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลห์ คอนกรีต ซอยบางตาจุ้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 พ.ค. 2561
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขายรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 พ.ค. 2561
67 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 เม.ย. 2561
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลคอนกรีต ซอยบางตาจุ้ย ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 เม.ย. 2561
69 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฟอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
11 เม.ย. 2561
70 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27