ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
04 ก.ย. 2551
252 ประกาศซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
429
22 ส.ค. 2551
253 ประกาศเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แบบแก้ไข) ดาวน์โหลดเอกสาร
391
15 ส.ค. 2551
254 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
06 ส.ค. 2551
255 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
01 ส.ค. 2551
256 การจัดซื้อ-จัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
415
17 มิ.ย. 2551
257 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนบางหัวแตก หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
466
02 มิ.ย. 2551
258 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
28 พ.ค. 2551
259 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
22 พ.ค. 2551
260 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
437
30 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27