ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.ย. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.ย. 2562
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ส.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบปาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 มี.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ก.พ. 2562
7 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางหัวแตก หมู่ 1 ตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ก.พ. 2562
8 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ชุมชนบางหัวแตก ม.1 ต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ม.ค. 2562
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 พ.ย. 2561
10 แบบ ปปช.07 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ซ่อมแซมคอสะพานบางแพงคงและคอสะพานบางตาหนู ถนนบางเชี่ยว - ชายทะเล ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24